Spotkanie z Pracownikami i Studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu