Spotkanie z Pracownikami i Studentami Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu